ثواب تلاوت سوره های قرآن

ثواب تلاوت سوره های قرآن

***

نام سوره

ثواب های مربوط به دنیا

ثواب های اخروی

حمد

شفای امراض (70 مرتبه خواندن)

ثواب تلاوت خواندن همه قرآن

بقره

خواندن 4 آیه اول + آیة الکرسی + 3 آیه آخر: امر ناخوشایندی برای او و مالش رخ نمی دهد، شیطان به او نزدیک نمی شود و قرآن را فراموش نمی کند

خواندن سوره بقره و آل عمران :بر روی سرش در روز قیامت سایه می افکند.

خواندن 4 آیه اول + آیة الکرسی + 3 آیه آخر: شیطان به او نزدیک نمی شود


آل عمران

 

خواندن سوره بقره و آل عمران :بر روی سرش در روز قیامت سایه می افکند.


النساء

 

خدا از گناهان او درمی گذرد ، از شرک دور می شود ، اجر آزاد کردن یک بنده و صدقه ای است برای تمام در گذشتگان

المائده

 

افزایش ده درجه به ازای هر یهودی و یا مسیحی و به همین اندازه از گناهانش کاسته و به حسناتش افزوده می شود. خواندن در هر روز پننجشنبه: ایمانش به ظلم آلوده و مشرک نمی شود .

انعام

فرشته ای از آسمان هفتم فرود می آید که اگر شیطان خواست او را وسوسه کند با پتک به سرش بکوبد.

خواندن 3 آیه اول : خداوند 40000 فرشته برای او قرار می دهد که تا روز قیامت همانند عبادت خودشان را برایش بنویسند.

اعراف

 

بین او و ابلیس حجابی واقع می شود و حضرت آدم (ع) در روز قیامت شفیع اوست.

خواندن در هر ماه: روز قیامت از کسانی است که غم و اندوه ندارند.

خواندن در هر  جمعه: روز قیامت نیاز به حسابرسی ندارد.

توبه و انفال

عرش و ساکنان آن در طول زندگی دنیاییش بر او درود می فرستند.

خواندن توبه و انفال در هر ماه: وارد نشدن نفاق در قلب او، از شیعیان حقیقی علی (ع) خواهد بود، روز قیامت به همراه شیعیان از مواهب بهشت تا پایان حسابرسی مردم بهره می برد، پیامبر (ص) به نفاق نداشتن او شهادت می دهد، به ازای هر زن و مرد منافق 10 حسنه و درجه افزوده و 10 گناه محو می شود.

یونس

 

به تعداد کسانی که یونس (ع) را تصدیق یا تکذیب کردند  و به تعداد کسانی که با فرعون غرق شدند به او اجر داده می شود.

خواندن در هر دو یا سه ماه: از جاهلین نخواهد بود و روز قیامت از مقربین است.

هود

 

روز قیامت از سعادتمندان است و به تعداد هر یک از کسانی که نوح، هود، صالح، شعیب، لوط، ابراهیم و موسی علیهم السلام  را تصدیق یا  تکذیب کرده اند 10 حسنه اجر دارد.

خواندن در هر جمعه: در روز قیامت در دسته پیامبران محشور می شود و خطاهایش در آن روز بر او پوشیده می ماند.

یوسف

 

خواندن در هر روز و شب: روز قیامت با زیبایی یوسف (ع) برانگیخته می شود و از نیکان و برگزیدگان خواهد بود.

رعد

 

روز قیامت از مؤمنین به عهد خداست، به اندازه تمام ابرهایی که آمده و رفته اند و خواهند آمد اجر دارد.

زیاد خواندن: صاعقه به او نمی رسد هر چند مؤمن نباشد، شخص مؤمن بی حساب وارد بهشت می شود و تمام خاندان و برادران دینی خود را که می شناسد شفاعت می کند.

ابراهیم

خواندن سوره حجر و ابراهیم در هر نماز جمعه: : هرگز دچار فقر ، دیوانگی و بلا نمی شود.

به ازای هر شخص که بت ها را پرستیده و نپرستیده اجر دارد.

 

حجر

خواندن سوره حجر و ابراهیم در هر نماز جمعه: فقر ، دیوانگی و بلا  هرگز به او نمی رسد.

به ازای هر یک از مهاجرین ، انصار و مسخره کنندگان پیامبر (ص) اجر دارد

نحل

از نعمتهایی که خداوند در دنیا به او داده است حسابرسی نمی شود. خواندن در هر ماه: در دنیا تاوان نمی پردازد، 70 نوع بلا که کمترینش دیوانگی، جذام و برص است از او دفع می شود

 

منزلگاهش در وسط بهشت (جنت عدن) است.

در صورت مردن در روز یا شبی که این سوره را خوانده: مانند کسی است که با بهترین وصیت مرده است.

اسری

خواندن در هر شب جمعه: از یاران امام زمان (عج) است و تا قبل از مرگ، او را زیارت می کند.

 

کهف

تا 8 روز از هر فتنه ای در امان است. خواندن 10 آیه: از فتنه دجال در امان است.

 

 

داخل بهشت می شود

خواندن در هر شب جمعه: مرگ او شهادت است، به صورت شهید برانگیخته می شود و روز قیامت با شهدا در یک جایگاه قرار می گیرد؛ خواندن در بعد از ظهر یا شب جمعه:

کفاره گناهان مابین دو جمعه است

 

مریم

مداومت بر خواندن این سوره: تا قبل از مرگ آن چه او را در مورد خود و مال و فرزندش بی نیاز می کند به او می رسد

به ازای هر یک از کسانی که زکریا، یحیی، مریم، موسی، عیسی، هارون، ابراهیم، اسحاق، یعقوب و اسماعیل را تصدیق یا تکذیب کردند و نیز به ازای هر یک از کسانی که برای خدا فرزند قائل شدند یا نشدند 10 حسنه اجر دارد.در آخرت از یاران عیسی (ع) است و به اندازه ملک دنیوی سلیمان اجر دارد.

 

طه

 

روز قیامت ثواب مهاجرین و انصار را داراست.

مداومت بر خواندن این سوره: کتابش به دست راستش داده می شود، از اعمالی که در زمان مسلمان بودن انجام داده، سؤال نمی شود و در آخرت به اندازه ای که  راضی شود اجر دریافت می کند.

انبیاء

کسی که به این سوره عشق بورزد و آن را بخواند: در چشم مردم ابهت و عظمت دارد.

آسانی حساب و پیامبرانی که نامشان در قرآن آمده با او مصافحه می کنند.

کسی که این سوره را دوست بدارد و  آن را بخواند: مانند کسی است که با همه پیامبران در بهشت رفیق است.

حج

در هر سه روز یک مرتبه خواندن: قبل از تمام شدن سال به حج می رود و اگر در سفر بمیرد وارد بهشت می شود.

به تعداد کسانی که از ابتدا و در آینده حج و عمره انجام داده اند اجر دارد.

 

المؤمنون

 

زمان فرا رسیدن مرگش ملائکه جانش را آرام می کنند و روز قیامت به روح و ریحان او را بشارت می دهند.

مداومت بر خواندن در هر جمعه :سعادتمند شدن و منزلگاهش در فردوس برین با پیامبران است.

نور

 

به عدد هر یک از مؤمنان قبل و بعد ده حسنه اجر دارد.

مداومت بر خواندن این سوره: حفظ مال و ناموس، پس از مرگ 70000 فرشته تا قبر او را تشییع می کنند در حالی که برایش دعا و استغفار می کنند تا این که در قبر گذارده شود.

فرقان

 

روز قیامت، مؤمن به روز جزا و این که خداوند تمام انسانها را از قبرهایشان بیرون می آورد برانگیخته می شود.

خواندن در هر شب: هرگز عذاب نمی شود، حسابرسی ندارد و جایگاهش فردوس برین است.

شعراء،نمل و قصص

خواندن سوره شعرا، نمل و قصص در شب جمعه: در دنیا سختی نمی کشد

به تعداد هر یک از کسانی که نوح ، هود ، شعیب ، صالح و ابراهیم را تصدیق و یا تکذیب کرده اند و کسانی که عیسی (ع) را تکذیب و محمد (ص) را تصدیق کرده اند اجر دارد. خواندن سوره شعرا، نمل و قصص در شب جمعه: از اولیای خدا می شود، در بهشت به قدری که راضی شود و بالاتر از آن به او می بخشند، در وسط بهشت با پیامبران است و خداوند او را به عقد 100 حورالعین در می آورد.

 

نمل

 

...به ازای هر یک از کسانی که سلیمان ،هود ، شعیب، صالح و ابراهیم را تصدیق یا تکذیب کند 10 اجر دارد و از قبر خارج می شود در حالی که لا اله الا الله می گوید.

قصص

 

به ازای هر یک نفر از تصدیق و تکذیب کنندگان موسی 10 حسنه اجر دارد و روز قیامت تمام موجودات آسمانها و زمین به راستگویی و راست کرداری او شهادت می دهند.

عنکبوت و روم

 

به ازای هر یک از مؤمنین و منافقین 10 حسنه اجر دارد.

خواندن عنکبوت و روم در شب 23 ماه رمضان: از اهل بهشت است.

روم

 

به تعداد هر یک فرشته که در بین آسمان و زمین تسبیح خدا می کنند 10 حسنه اجر دارد و آن شبانه روز برایش برکت دارد.

لقمان

 

روز قیامت لقمان (ع) رفیق اوست و به تعداد کسانی که نیکی یا بدی کرده و می کنند 10 حسنه اجر دارد.

خواندن در شب: ملائکه او را تا صبح از ابلیس و سربازانش  حفظ می کنند.

خواندن در روز: ملائکه او را تا شب از ابلیس و سربازانش حفظ می کنند.

سجده

 

خواندن سجده و ملک: گویا شب قدر را احیا داشته است.

خواندن در هر شب جمعه: کتابش به دست راستش داده می شود، حسابرسی ندارد و از رفقای محمد (ص) و اهل بیت اوست.

احزاب

 

زیاد خواندن: روز قیامت با محمد (ص) و خانواده اوست.

خواندن و یاد دادن آن به خانواده: از عذاب قبر در امان است.

سبأ

 

تمام پیامبران در روز قیامت با او مصافحه کرده و رفیقش خواهند بود.

 

سبأ و فاطر

خواندن سبأ و فاطر در روز: از خیر دنیا و آخرت آن چه گمان ندارد به او می رسد. و در آن روز ناگواری به او نمی رسد.

خواندن سبأ و فاطر در روز: از خیر دنیا و آخرت آن چه گمان ندارد به او می رسد.

خواندن سبأ و فاطر در شب: همواره در شب در حفاظت خداوند است.

خواندن سبأ و فاطر در روز: از خیر دنیا و آخرت آن چه گمان ندارد به او می رسد.

فاطر

 

روز قیامت ملائکه 3 در از درهای جهنم را می گشایند و می گویند از هر کدام می خواهی داخل شو.

صافات

خواندن در هر روز جمعه: از هر آفتی محافظت می شود، هر بلایی در دنیا از او دور می شود، وسیع ترین رزق ممکن به او می رسد، هیچ بدی از ناحیه ابلیس یا شخص جبار به بدن یا مالش نمی رسد

به ازای هر یک از موجودات پنهان و شیاطین 10 حسنه اجر دارد، وسوسه شیاطین از او دور و از شرک برکنار می شود.

خواندن در هر روز جمعه:

اگر در آن روز یا شب بمیرد شهید مرده است و خداوند به صورت شهید او را از قبر خارج می کند و با شهدا وارد بهشت می شود

ص

 

به اندازه تمام کوههایی که خداوند در اختیار داود (ع) گذاشته بود اجر دارد و خداوند به او عصمت از گناهان کوچک و بزرگ را می دهد.

خواندن در شب جمعه: به اندازه ای از خیر دنیا و آخرت که به هیچ کس جز پیامبران و فرشتگان مقرب داده نشده، داده می شود، او و دوستداران او از خانواده اش وارد بهشت می شوند و هر کس را بخواهد شفاعت می کند.

زمر

خداوند امید او را نامید نمی کند

خداوند امید او را نامید نمی کند و پاداش کسانی که از خداوند پروا دارند را دریافت می کند.

خواندن با صدای آرام: شرف دنیا و آخرت، عزت بدون مال و عشیره تا جایی که هر که او را می بیند بزرگی اش را در می یابد، بدنش بر آتش حرام می شود،در بهشت 1000 شهر برایش ساخته می شود که در هر شهر 1000 قصر و در هر قصر 100 حوری است و علاوه بر اینها برای او دو چشمه آب جوشان و دو چشمه سبزسیاه فام جاری است، حوری های سفید پوستی که در سراپرده ها نگاه داشته شده اند و شاخسارهایی برایش آماده شده که از هر میوه دو جفت موجود است.

غافر

خواندن در نماز شب: گردش در باغهای بهشت

روح همه پیامبران، دوستان و مؤمنان بر او درود می فرستند و طلب آمرزش می کنند.

خواندن در هر شب: آمرزش تمام گناهان گذشته و آینده، با تقوا شدن و آخرت نزد او بهتر از دنیا می شود.

خواندن سوره های غافر، فصلت، شوری، زخرف، دخان، جاثیه و احقاف: دهانش خوشبوتر از مشک می شود، خداوند او ، همسایگانش، دوستان، آشنایان و تمام نزدیکانش را مورد رحمت خود قرار می دهد، روز قیامت عرش و کرسی و ملائکه مقرب خدا برایش استغفار می کنند.

 

فصلت

در دنیا به گونه ای دیگران بر او غبطه می خورند.

در قیامت، نوری که چشمش را بنوازد و شادمان خواهد بود. به تعداد هر حرف 10 حسنه اجر دارد.

شوری

 

ملائکه بر او درود می فرستند، استغفار و طلب رحمت می کنند.

مداومت بر خواندن:

روز قیامت در حالی بر انگیخته می شود که صورتش مانند برف سفید و مانند خورشید نورانی است تا این که به محضر خداوند وارد می شود: وارد بهشت می شود با قصری از یاقوت سرخ که ظاهر و باطنش را می بیند، هزار غلام که خداوند در قرآن توصیف نموده برای اوست.

زخرف

 

روز قیامت گفته می شود: امروز حزن و اندوهی ندارید و بی حساب به بهشت در آیید.

مداومت بر خواندن: در قبر از شر موجودات زمینی و فشار قبر در امان است تا این که به محضر خداوند وارد می شود و به امر او وارد بهشت می شود.

دخان

 

مداومت بر خواندن در نمازهای واجب و مستحبی: روز قیامت در دسته درامانان است، زیر عرش خدا سایه می گیرد، حسابش آسان و نامه اش به دست راست داده می شود.

خواندن در شب: صبح می کند در حالی که 70000 فرشته برایش استغفار می کنند.

خواندن در شب جمعه: آمرزیده می شود، خانه ای در بهشت برایش ساخته می شود. خواندن در روز جمعه: خانه ای در بهشت برایش ساخته می شود.

جاثیه

 

هرگز آتش جهنم را نمی بیند و صدای آن را نمی شنود و همراه پیامبر (ص) است، خداوند زشتی هایش را می پوشاند و هنگام حسابرسی ترس او را می برد.

احقاف

خواندن در هر شب یا هر شب جمعه: در زندگی دنیا دچار ترس و وحشت نمی شود

به تعداد هر سنگریزه 10 حسنه و درجه افزوده می شود و 10 گناه محو می شود.

خواندن در هر شب یا هر شب جمعه: و در قیامت نیز از وحشت در امان است.

محمد

در دینش تردید وارد نمی شود، هرگز دچار فقر نمی شود، همواره تا زمان مرگ از کفر و شرک در امان است.

پس از مرگ 1000 فرشته در قبر درود می فرستند و ثواب درودشان مال اوست تا این که به محضر خداوند برسد و در امان خدا و محمد (ص) است. از چشمه های بهشت به دست خداوند سیراب می شود.

فتح

 

مداومت بر خواندن: روز قیامت از بندگان مخلص محسوب می شود و به بندگان شایسته می پیوندد، داخل بهشت می شود و از رحیق مختوم می نوشد.

حجرات

 

به ازای هر کس که پیامبر (ص) را اطاعت یا عصیان کرده 10 حسنه اجر دارد.

خواندن در هر روز یا شب:  از زیارت کنندگان محمد (ص) است.

ق

مداومت بر خواندن در نمازهای واجب و مستحبی: وسعت رزق.

سکرات موت بر او آسان می شود.

مداومت بر خواندن در نمازهای واجب و مستحبی: نامه اش به دست راست داده و حسابش آسان می شود.

ذاریات

خداوند امور زندگی اش را اصلاح می کند، رزقش را وسیع می کند.

به ازای هر باد که در دنیا می وزد 10 حسنه اجر دارد.قبرش را با چراغی که تا روز قیامت روشن است نورانی می کند.

طور

خیر دنیا و آخرت نصیبش می شود.

خیر دنیا و آخرت نصیبش می شود؛ مسلما از عذاب در امان است و داخل بهشت می شود.

نجم

مداومت بر خواندن در هر روز یا هر شب: مردم او را می ستایند و دوستش می دارند.

به ازای هر کسی که محمد (ص) را تصدیق یا تکذیب کرده است 10 حسنه اجر دارد.

مداومت بر خواندن در هر روز یا هر شب: آمرزیده می شود.

قمر

 

خداوند او را ا

/ 0 نظر / 6 بازدید