خیلی ها امسال ازدست طبیعت وآب وهواشاکی بودندکه چرابارندگی کمه وبرف نمیباره.خداهم دل بنده هاش رو نشکست وزمینش رو  مل مل سفید پوشوند.

شکرخدا یه برف حسابی درحال باریدن هستش واقعا که برف چه زیباست

وچقدرنشاط آور.هرسرمایی آدمارو میکشه توی خونه ولی برف همه رومیاره بیرون  توی طبیعت میشه گفت غمهارو ازدل آدما میبره.

بازم باید گفت  الحمدلله رب العالمین.

 

/ 1 نظر / 12 بازدید