یادبگیریم که:

آدمها   از بودن در دوران کودکی ملول می شوند .عجله دارند که زودتر بزرگ شوند و بعد حسرت دوران کودکی را می خورند .
آدمها   سلامتی شان را صرف به دست آوردن پول می کنند.و بعد پولشان را خرج حفظ سلامتی میکنند .
آدمها   با نگرانی نسبت به آینده فکر میکنند .زمان حال فراموش شان می شود .آنچنان که دیگر نه در آینده زندگی میکنند و نه در حال .
آدمها   چنان زندگی میکنند که گویی هرگز نخواهند مرد .و آنچنان میمیرند که گویی هرگز زنده نبوده اند .

یاد بگیریم که نمی توان دیگران را مجبور به دوست داشتن خود کرد .اما می توان محبوب دیگران شد .
یاد بگیریم که خوب نیست خود را با دیگران مقایسه کنیم .
یاد بگیریم که ثروتمند کسی نیست که دارایی بیشتری دارد .بلکه کسی است که نیاز کم تری دارد
یاد بگیریم که ظرف چند ثانیه می توانیم زخمی عمیق در دل کسانی که دوست شان داریم ایجاد کنیم .و سال ها وقت لازم خواهد بود تا آن زخم التیام یابد .
با بخشیدن ، بخشش رایاد بگیریم .
یاد بگیریم کسانی هستند که ما را عمیقا دوست دارند .اما بلد نیستند احساس شان را ابراز کنند یا نشان دهند .
یاد بگیریم که میشود دو نفر به یک موضوع واحد نگاه کنند و آن را متفاوت ببینند .
یاد بگیریم که همیشه کافی نیست دیگران ما را ببخشند .بلکه خودمان هم باید خود را ببخشیم .
و یاد بگیریم که ...

 

/ 0 نظر / 13 بازدید