خدایاکمکم کن

خداوندا

چه نزدیک است رسیدن به تو

چه زیباست بارسفربستن ، دل کندن ازاینهمه دلبستگی ها

خدایا چه خوش است آمدن بسویت منزل گرفتن درزیر ساق عرش بی مانندت

خدایا  خط پایان دائم درجرس است وما گوش شنوا وچشم بینا نداریم.

خدایاسوت پایان بازی دنیاگاهی دروجودمان زده میشود،ناگهان دلهامان سست میشودووجودمان خیس عرق ،یه نمه باور میاد سراغمان   یه تلنگور کوچولو زده میشه    اما...     درکوتاهترین زمان ازش رد میشیم وبیخیال...   چرا؟

خدایا این لحظه های باور وتلنگور رادر درونم پایدار نما

خسته شدم از این دلبستگی ها...

دلبستگی به هیچ وپوچ ،به فانی هاوزودگذرها ...به آنچه که مرا ازتو دور میکند.

کمکم کن...

ازعمق وجودم میگم ...ازته دلم... باتک تک سلولهای وجودم، خالصانه...

کمکم کن ... ، کمکم کن ... کمکم کن....   به حق همه آبرومندان درگاهت...

/ 1 نظر / 15 بازدید
معصومه

سلام همشهری گرامی وبت قشنگه و میتونی قشنگترش کنی مخصوصا در مورد شهرت بگی باتشکر بای