قدری بیاندیشیم !

دوستان خوبم ، ما در دنیا مسافریم ؛ مسافر سبک بال است ، خود را سنگین نمی کند ؛ آدم سنگین حرکتش پیوسته توام با سختی و کندی است ؛ بیاییم ما نیز خود را سبک تر از گذشته کنیم ؛ سنگین نباشیم .

دوستان خوبم بیاییم ، همچون سلمان رنگ و بوی اهل بیت (ع) را داشته باشیم .


خدایا شیعیان و محبان اهل بیت (ع) را دوست ما و دشمنانشان را از ما دور فرما

دوستان خوبم ؛ ما در دنیا ، ابدی نیستیم ؛ ما اینجا را بزودی ترک خواهیم کرد ! چرا اینقدر خود را سنگین می کنیم .

دوستان خوبم بیاییم ، محیط پیرامون خود را الهی تر کنیم

چقدر زیباست که صاحب خانه ی وجود ما ، حضرت زهرا (س) باشند

به کجا می کشانیم که شود ختم کار من

نجاسات میل به حرکت را در انسان سست می کند

سیرالی الله بند به امام معصوم (ع) است

دوستان خوبم ، چقدر خود را به آب وآتش می زنیم تا خود را اصلاح کنیم

دوستان خوبم ، چراخط را از اهل بیت(ع) نگیریم وآن طورعمل نکنیم

دوستان خوبم ، هر چه حجاب های ظلمانی کمتر ، قرب به خدا بیشتر

دوستان خوبم بیاییم ، مفهوم رحمت خدا باشیم تا هر کس ما را می بیند رحمت خدا را ببیند

خدایا توکلت علی الله ، خدایا هر چه می خواهی تو بهتر می دانی با ما چه رفتاری داشته باشی از ما ادا از تو عطا

شیعه باید بسوی ظهور حرکت کند .

از ما ،ادا ؛ از خدا ، عطا

دوستان خوبم بیاییم ، خدائی تر رفتار کنیم

ما هر چه بیشتر به اهل بیت (ع) نزدیک شویم بیشتر عبد خدا می شویم

/ 0 نظر / 11 بازدید