کشف حجاب در تهران

برنامه ریزی ضدانقلاب برای کشف حجاب در تهران

برخی احزاب و گروه های وابسته به فرقه ضا له از جمله شیرین عبادی از هواداران خود خواسته اند که درتهران اقدام به کشف حجاب کنندچرا؟؟؟

شیرین عبادی و عوامل دشمن برای رسیدن به خواسته های خودشان از دختران ایران خواستند کشف حجاب کنند...

 

  چرا لباس  کشورههای غربی؟؟؟

.چرا برای ضربه زدن به ایران بی حجابی را انتخاب میکنند ؟

چرا عفت دختران ایران را نشانه می گیرند؟

آلزایمرگرفته هایی مثل شیرین عبادی میخواهند دختران وزنان ایرانی رابازیچه دست خود قراردهند.شاید معنی پیشرفت ،معنی تمدن ،معنی آزادی ،معنی دموکراسی این باشه !!!  .آب ونان این خاک رامیخورند ودم برای یکی دیگه تکان میدهند .فتواهای حیوانی وشعارپوسیده میدهند آنوقت ادعای حقوق بشردارند حقوق بشری که ازتوی برهنگی هایشان بیرون بیاد خوب معلومه که چجوریه .شاید چندصباحی تو واون ارباباتون بامغز چندتا بچه بازی کنید وبه آمال وآرزوهای حیوانی تان برسین ولی دنیا همیشه به کامتان نمیچرخه.

شاید که می خواهی تن دختران ایران را  بدحجاب وسوژه ی رسانه های غربی کنی و خودت از دستان غربی ها دیپلم افتخاربگیری؟ باشه بچرخ تابچرخیم.

/ 1 نظر / 32 بازدید

خیلی کدن هستید به کسی که جایزه صلح گرفته میگید آلزایمر گرفته باز خوبه ایشان عقل کاملا سالمی داشتن و دارن این شماها هستین از روز تولد عقل نداشتین و الانم ندارین که الان وضع مملکت اینطوری شده