ثبت نام برای مشهد مقدس

ثبت نام برای مشهد مقدس آغاز شد.

اعزام کاروان عزاداری وزیارتی به مشهد مقدس امسال هم طبق سالهای گذشته درماه صفرانجام میگیرد.ثبت آن هم اکنون شروع شده وظرفیت ثبت نامی محدود میباشد.علاقمندان بامراجعه به آقای حاج فاضل کیاءورعایت شرایط آن میتوانندثبت نام بعمل آورند.

تاریخ حرکت آن عصرپنجشنبه 1390/10/29 بوده وتاریخ برگشت آن صبح چهارشنبه 1390/11/5 میباشد.

/ 0 نظر / 8 بازدید