ماه صفردرشهرما

تو ماه صفرهستیم،ماه صفر هم حال وهوای دیگری دارد.

توشهرماعلاوه برخصوصیات عام این ماه ،دوبرنامه دیگر بسیارچشمگیراست،

یکی اربعین حسینی ،دیگری برنامه رحلت و شهادت پیامبر(ص)،امام حسن(ع)وامام رضا(ع)میباشد.

چهلم یابعبارتی اربعین مراسمهای مختلفی درسطح شهرمان،اعم ازمساجد،حسینیه ها،تکایاومنازل انجام میگیرد.طبق برنامه ریزیهای هیئت مسجد ما(هیئت رضوی مسجدکبیر) اربعین مراسم سوگواری وزنجیرزنی داریم.

اما در28و30صفر هیئت ما به شهرمقدس مشهدصفرمیکنندودرآنجا مراسم عزاداری برقرارمیگردد،البته درمشهد درآنروز مهم ازسراسرکشور حضوردارند ومراسم عزاداری بسیارباشکوهی درطی چندروزمتوالی برقرارمیباشد.حقیقتا باید درآنروز آنجاحضورداشت وآن لحظه های سرشارازعشق وارادت مردم مارابه اهل بیت دید.خیابانهای منتهی به حرم  آقا امام رضا(ع)همگی لبریز ازغوغای دلهای بیقرار ودوستداران اهل بیت میباشد.

السلام وعلیک یاعلی بن موسی الرضا(ع)

/ 1 نظر / 12 بازدید
پيام

سلام شيش گوشه قشنگ تو هر كي ديده اينو ميگه راهم بده بيام اقا تو حرمت يه بار ديگه از همه جا رونده منم اوني كه جامونده منم اوني كه بال و پرشو عشق تو سوزونده منم ............................................................. سلام عكسهاي زيبايي براي محرم گذاشتي احسنت به اميد ظهور يا علي ع[گل]