# کردکوی
خیلی ها امسال ازدست طبیعت وآب وهواشاکی بودندکه چرابارندگی کمه وبرف نمیباره.خداهم دل بنده هاش رو نشکست وزمینش رو  مل ... ادامه مطلب
/ 1 نظر / 12 بازدید